utorok 22. novembra 2016

Kým kohút nezaspieva: Čítačka v DAB Nitra


zľava: dramaturg DAB Nitra Adam Gold spolu s režisérom Michalom Spišákom

V utorok, 22. novembra 2016, sa v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre uskutočnila čítacia skúška k pripravovanej inscenácii Kým kohút nezaspieva od Ivana Bukovčana. Dramaturg divadla Adam Gold a režisér Michal Spišák porozprávali o vnútorných motiváciách výberu dramatického textu a oboznámili nás, na základe akého interpretačného kľúča budú pristupovať k javiskovému spracovaniu.

Kým kohút nezaspieva patrí k vrcholným dramatickým textom slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia. Dej sa odohráva v pivnici meštianskeho domu, kam nemeckí vojaci odvlečú desať ľudí, ktorí sa zdržali vonku po zakázanej devätnástej hodine večer. V jednom priestore sa tak ocitajú ľudia rôznych spoločenských vrstiev a charakterových vlastností - prostitútka vedľa vystrašenej študentky, uznávaný holič vedľa úbohého tuláka, pôrodná babica vedľa zverolekára...Rukojemníci komunikujú s vonkajším svetom prostredníctvom obchodníka Fischla, od ktorého sa dozvedia, že jeden z majorových vojakov bol na ulici prepichnutý nožom. Major po Fischlovi odkáže, že ak sa jeden z rukojemníkov prizná, zvyšní deviati budú môcť odísť. Zrážka ľudských charakterov tak vytvára predpoklad na koncipovanie dynamických situácií, ktoré postupne naberajú na obrátkach

Dramatický text s bohatým vnútorným svetom jednotlivých postáv bol na slovenských divadelných doskách už viackrát spracovaný. Na základe čoho je dramaturg Divadla Andreja Bagara v Nitre, Adam Gold, presvedčený, že práve toto dielo by malo byť uvedené v aktuálnej monotematickej sezóne pod názvom MADE IN SLOVAKIA? ,,Po úvodných diskusiách sme s režisérom Michalom Spišákom dospeli k presvedčeniu, že v tejto sezóne by tu určite mala mať svoje miesto aj moderná dráma. Na základe toho sa nám vyprofilovali dva alebo tri texty, nad ktorými sme uvažovali. S odstupom času sme dospeli k tomu, že Ivan Bukovčan je pre svoje kvality a tematické vymedzenie do tohto repertoáru najvhodnejší ako zástupca modernej slovenskej dramatickej tvorby." 

Režisér Michal Spišák sa netají nadšením k tejto modelovej dráme. Pokladá ju za jednu z najlepších v našej krajine. Za najväčší prínos považuje predovšetkým to, ako sa tu riešia základné otázky ľudskej existencie - otázka života a smrti, za akých okolností je človek schopný v istých vypätých situáciách bojovať, akým spôsobom to uskutoční, či čo všetko bude ochotný obetovať a zradiť. Spišák bude klásť veľký dôraz na dialógy, no okrem nich sa môžeme tešiť aj na dva významné režijno-dramaturgické posuny: ,,Hra, ktorú napísal autor, sa odohráva v pivnici meštianskeho domu, kde sú obyvatelia vysťahovaní. Dej sme posunuli do priestoru, ktorý sme nazvali bitúnokMäsiarstvo nie je používané - rodina sa stadiaľ vysťahovala, takže sa tam nachádza len starý nábytok. Artefakty sú zvyškami idylického sveta, ktorý je dávno zrútený. Bitúnok nám symbolizuje svet, v ktorom sa odohráva niečo veľmi zlé. Takýmto spôsobom chceme zvýrazniť krutosť materiálneho sveta, poukázať na zápas o holý život a duševné zrádzanie," uvádza.

Druhý posun predstavujú štyri vojenské postavy, ktoré budú predstaviteľmi vonkajšieho sveta. Spišák však upozorňuje, že hoci významovo budú vojaci korešpondovať s vnútorným svetom rukojemníkov, nebudú s nimi prepojení: ,,Vojakov nebudeme zobrazovať vo forme ilustrovaných scén, o ktorých sa bude hovoriť. Ide nám skôr o surreálne výjavy toho, ako si rukojemníci predstavujú, čo sa bude vonku diať. Môžu to byť aj surreálne predstavy, ktoré násobia a podporujú to, ako asi vzniká strach, ktorý potom vedie k ich správaniu." Aj napriek tomu, že pôjde o náročnú hru, Spišák si nemyslí, že to bude depresívne. Ako uviedol: ,,Pevne verím tomu, že to bude veľmi napínavé a strhujúce v rôznych spôsoboch prejavu jednotlivých postáv."

Na záver nám prezradil, že určitú štruktúru má síce premyslenú, no konkrétna podoba bude vznikať až počas skúšobného procesu: ,,Najprv budeme skúšať dialógovú časť - treba na nej precízne pracovať v uzavretom priestore. Až potom sa dostaneme do ďalšej fázy - začneme tam vsúvať výjavy." Premiéra inscenácie Kým kohút nezaspieva je naplánovaná na 20. január 2017. Divadlu Andreja Bagara v Nitre prajeme veľa síl a tvorivej energie pri skúšaní tejto drámy!

počas čítacej skúšky

model scény


HERECKÉ OBSADENIE
hore: pani Lekárniková (Lenka Barilíková)
dole vľavo: študent Ondrej (Tomáš Turek)
dole vpravo: obchodník Fischl (Ivan Vojtek)
Foto: DAB Nitra
vľavo: Tulák (Peter Oszlík)
vpravo: učiteľ Tomko (Martin Nahálka)
Foto: DAB Nitra
vľavo: holič Uhrík (Martin Fratrič)
vpravo hore: zverolekár Šustek (Branislav Matuščin)
vpravo dole: bývalý horár Terezčák (Ján Hrmo)
foto: DAB Nitra, Staré divadlo Karola Spišáka v NR
vľavo hore: prostitútka Marika Mondoková (Alena Pajtinková)
vľavo dole: gymnazistka Fanka (Andrea Sabová)
vpravo: pôrodná babica Babjaková (Eva Pavlíková)
foto: DAB Nitra
vľavo: nemecký dôstojník (Roman Poláčik)
vpravo: nemecký poddôstojník (Martin Šalacha)
foto: DAB Nitra


Nemeckého vojaka č. 1 bude hrať Martin Stolár a nemeckého vojaka č. 2 Karol Fila.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára