sobota 3. marca 2018

Aj u kata môže byť veselo!

U Kata, foto: facebook.com - Praktikábel

Všetko to začalo na jednom hudobno-literárnom večeri venovanom dadaizmu a surrealizmu. Pôvodne hudobné teleso nazvané PRAKTIKÁBEL sa však veľmi rýchlo pretransformovalo na to divadelné. Nie je to náhoda, keďže členmi tohto umeleckého zoskupenia sú študenti Katedry bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave: Ten s bradou - Matej Feldbauer (3. ročník bábkarskej réžie a dramaturgie), Večne meškajúci člen-nečlen Róbert Švec (3. ročník bábkoherectva) a Stavbár-muzikant Šimon Peter Králik (3. ročník bábkoherectva). Ich prvá spoločná autorská hra U Kata mala premiéru 31. januára 2018 v profesionálnom komornom divadle Ticho a spol. v Bratislave, takže sú pomerne čerstvými prírastkami na umeleckej scéne. 

Dej je pomerne jednoduchý - v miestnom lokále s názvom U Kata sa stretnú dvaja príslušníci tejto profesie, pričom ich obsluhuje nemý krčmár. Postupne však zistíme, že nielen krčmár trpí poruchou...Slepý kat a hluchý kat spomínajú spolu s krčmárom na významné (miestami bizarné) udalosti zo svojich životov (recitovanie v Katoslavovom Kubíne, upálenie čarodejnice, hranie sa na detskom sídlisku a pod.). Zistíme aj to, prečo sa rozhodol krčmár nerozprávať...
Miestny lokál U Kata sa tak stáva miestom, kde sa prelína prítomnosť spolu s minulosťou. V inscenačnej podobe sa to realizuje prostredníctvom zmeny osvetlenia na červené. Režisér Matej Feldbauer veľmi účinným spôsobom vytvára prelínanie prítomného a minulého času prostredníctvom efektne fungujúcich mizanscén. Najciteľnejšie je to počas recitácie katov na Katoslavovom Kubíne: Matej a Šimon stoja na opačných stranách javiska a s mimoriadne vážnymi výrazmi citujú verše, čo pôsobí komickým dojmom. V ďalšom kole recitačnej súťaže využívajú svetlý uterák, ktorý im slúži ako prostriedok k animácii - obkrútením okolo ruky a pohybovaním prstov vytvárajú svoje bábky - alter egá. Práve práca s materiálom tu nadobúda úplne nové rozmery. Farebne namaľované poldecáky nie sú vo Feldbauerovom poňatí iba prostriedkami na uvoľnenie nálady, ale v niekoľkých mizanscénach predstavujú obyvateľov Trnavy, Prešporku či sídliskových chlapcov. Takisto inscenačné stvárnenie predstavujúce upálenie čarodejnice pôsobí nesmierne sugestívnym dojmom - stačí mať obyčajnú voskovú sviečku, zápalky a šikovného zapaľovača, ktorý razom premení nehybný predmet na bosorku kričiacu od bolesti (Matej Feldbauer). 

To, čo inscenáciu U Kata najvýraznejšie charakterizuje, je humor - drsný, štipľavý, no o to viac slzy do očí vháňajúci. Dialógy sú nesmierne vtipné nielen vďaka rôznym slovným hračkám, ale aj kontextovému humoru (bitka medzi nemým krčmárom a hluchým katom) a pohybovej práci hercov (zvodná chôdza a lá Miss Universe Šimona Petra Králika s katovským náradím, nadskakovanie na gymnastických loptách a pod.). Dôležitú úlohu v súvislosti s humorom tvoria tiež mimika a gestá hercov - počas celého trvania inscenácie si zachovávajú vážne, až priam kamenné tváre. Svoje postavy vynikajúco kreujú hlavne po fyzickej stránke - nemý krčmár (Róbert Švec) vraští čelo, pery má zovreté v tvrdej linke, a keď ho hluchý kat vytočí, niekoľkokrát doňho hodí biely uterák. Keď napokon prehovorí, tak z jeho úst zaznieva tvrdé trnavské nárečie (keďže pochádza z tej oblasti). Matej Feldbauer pri postave slepého kata využíva pohľad upriamený do diaľky a podávanie ruky do opačnej strany. Slepotu znázorňuje tiež neustálym vylievaním poldecákov z ruky. Hluchý kat v podaní Petra Šimona Králika využíva silný hlasový prejav (krik) a tiež opakovanie tej istej otázky. Hra na fúkaciu harmoniku, mechovú harmoniku a gitaru sa využíva na prvý pohľad vo vážne ladených obrazoch, no práve týmito hudobnými nástrojmi sa násobí komický efekt. 

Divadelné teleso PRAKTIKÁBEL vo svojej prvej inscenácii upriamuje pozornosť na katov, ktorí boli vždy na okraji spoločnosti. Ten s bradou, Večne meškajúci člen-nečlen a Stavbár-muzikant stvárňujú túto profesiu v úplne inom svetle (môžeme to brať aj doslovne), ktorý je v mnohých smeroch skutočne nápaditý. Vtipné a originálne dialógy, dynamickosť a pôsobivá komickosť ich prvého ,,dieťaťa" sľubujú nevšedný umelecký zážitok. Ak je vám blízky drsný humor, slovné hračky a recitovanie v Katoslavovom Kubíne, potom sa stane lokál U Kata vaším obľúbeným (ak nie najobľúbenejším) miestom. Lebo nie všetko, čo sa musí spájať s katom, musí byť automaticky temné a strašidelné...Ide len o to nájsť spôsob, ako otočiť mincu a pozrieť sa na ňu iným pohľadom. Najlepším tým ,,praktikábelovským".


Réžia: Matej Feldbauer
Dramaturgia: Šimon Peter Králik
Mešká: Róbert Švec
Obsadenie a hudba: Praktikábel
Svetelný dizajn a grafika: Jakub Branický

U Kata, foto: facebook.com - Praktikábel

U Kata, foto: facebook.com - Praktikábel

U Kata, foto: facebook.com - Praktikábel

U Kata, foto: facebook.com - Praktikábel

U Kata, foto: facebook.com - Praktikábel

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára