nedeľa 19. mája 2019

Z príbehu do príbehu – Dizajnéri/ky divadelného kostýmu


V rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2019 som navštívila bratislavské Štúdio 12, v ktorom prebiehala výstava Z príbehu do príbehu - Dizajnéri/ky divadelného kostýmu. Výstavu pripravil minulý rok Divadelný ústav v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Kurátorom výstavy je scénický a kostýmový výtvarník a kustód scénografického fondu Divadelného ústavu Miroslav Daubrava, ktorý sprevádzal návštevníkov a ochotne ich uviedol do sveta kostýmovej tvorby. Výstava ma zaujala jasne premysleným konceptom v duchu ,,príbeh divadelného kostýmu". Mala som možnosť vidieť rôzne náčrty, kostýmové návrhy, látky či hmotnú realizáciu kostýmov, čo bolo veľmi inšpiratívne. Na výstave som videla ukážky z tvorby zakladateliek divadelného kostýmu na Slovensku - Ludmily Purkyňovej, Heleny Bezákovej a Stanislavy Vaníčkovej. Kým Ludmila Purkyňová a Helena Bezáková využívali pri tvorbe kostýmov plošné aplikácie s rôznymi technikami, tak Stanislava Vaníčková zatlačila do úzadia historickú ozdobnosť a výrazné prvky, čím sa jej podarilo vytvoriť kostýmy takmer ako z civilného života. Bolo pre mňa naozajstným zážitkom môcť si prezrieť kostýmy z tesnej blízkosti a všímať si rôzne detaily. Predstavovala som si, koľko hodín stojí za každým jedným vystaveným kostýmom a vďaka tomu som pocítila voči tejto profesii ešte väčší rešpekt. Zároveň bolo pre mňa fascinujúce sledovať vývin divadelného kostýmu - či už na samotných kostýmoch alebo prostredníctvom skíc. Unikátom výstavy, najstarším artefaktom, bol pánsky renesančný kostým z inscenácie Émila Verhaerena Filip II. (SND, Bratislava, 1944). Vytvoril ho Emil Makovický zo zamatu a saténu. Na výstave ma obzvlášť potešili kostýmové návrhy Milana Čorbu k inscenácii Troch sestier. Vďaka nim som sa preniesla do sveta nenaplnených túžob a lásky, ktoré kostýmový výtvarník geniálne preniesol do kostýmových návrhov. Výstavu by som odporučila nielen milovníkom divadla, ale aj ostatným ľuďom, pretože kúzlu, ktoré v sebe táto výstava má, len málokto odolá. Je to skvelá príležitosť zoznámiť sa s významnými tvorcami divadelného kostýmu na Slovensku a ponoriť sa do sveta látok, strihov a materiálov, vďaka ktorým ožívajú dramatické postavy priamo pred vašimi očami.

kostýmy Ludmily Purkyňovej z opery Don Carlos (SND, 1981)

kostým Ludmily Purkyňovej z opery Don Carlos (SND, 1981)

kostým Ludmily Purkyňovej z opery Don Carlos (SND, 1981)

vľavo kostýmy Ludmily Purkyňovej k opere Don Carlos, v strede kostým Borisa Godunova od Heleny Bezákovej (SND, 1977)

kostým Borisa Godunova od Heleny Bezákovej (SND, 1977)

kostým Borisa Godunova od Heleny Bezákovej (SND, 1977)

kostýmy z inscenácie My Fair Lady od Stanislavy Vaníčkovej (Divadlo Nová scéna Bratislava, 1965)

kostýmy z inscenácie My Fair Lady od Stanislavy Vaníčkovej (Divadlo Nová scéna Bratislava, 1965)

kostýmy z inscenácie My Fair Lady od Stanislavy Vaníčkovej (Divadlo Nová scéna Bratislava, 1965)

kostým z inscenácie My Fair Lady od Stanislavy Vaníčkovej (Divadlo Nová scéna Bratislava, 1965)

kostým z inscenácie My Fair Lady od Stanislavy Vaníčkovej (Divadlo Nová scéna Bratislava, 1965)

kostýmy z inscenácie My Fair Lady od Stanislavy Vaníčkovej (Divadlo Nová scéna Bratislava, 1965)

kostým z inscenácie My Fair Lady od Stanislavy Vaníčkovej (Divadlo Nová scéna Bratislava, 1965)

kostým z inscenácie Cid od Heleny Bezákovej (SND, 1972)

najvzácnejší a najstarší vystavovaný kostým výstavy je z inscenácie Filip II. od Emila Makovického (SND, 1944)

kostým z inscenácie Stella od Petra Čaneckého (Divadlo ASTORKA Korzo ´90, 2010)


kostýmové návrhy Milana Čorbu


kostýmové návrhy k Trom sestrám od Milana Čorbu

kostýmové návrhy Milana Čorbu



kostýmové návrhy Ľudovíta Hradského k inscenácii Kráľ s dáždnikom (Nové divadlo Praha, 1939)




Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára