nedeľa 8. júla 2018

František Perger: Život so scénou

foto: dab.sk

František Perger patrí k najvýznamnejším osobnostiam scénickej a kostýmovej tvorby. Študoval v ateliéri profesora Ladislava Vychodila, zakladateľa Katedry scénografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Profesijný život Pergera je spájaný predovšetkým s Divadlom Andreja Bagara v Nitre, v ktorom vytvoril viac než 100 scénických, kostýmových a bábkarských návrhov. Nitrianske divadlo sa mu rozhodlo venovať monografiu pri príležitosti jeho významného životného jubilea - 80. rokov. Monografia pod názvom František Perger: Život so scénou vyšla pod zostavovateľskou gesciou Slávky Civáňovej, Waltera Nagya, Evy Kapsovej a Petra Oravca v Divadelnom spoločenstve Le Mon a Divadle Andreja Bagara v Nitre. 

Monografia sa skladá z niekoľkých štúdií, ktoré približujú umeleckú tvorbu Františka Pergera. Eva Kapsová poukazuje v štúdii Scénografické dielo v meandroch života: K životu a dielu Františka Pergera na to, aký vplyv malo na jeho umelecký rast rodinné a školské zázemie. Walter Nagy približuje študentské roky v ateliéri profesora Vychodila (František Perger, študent Ladislava Vychodila) a spoluprácu s významným slovenským režisérom Jozefom Bednárikom (Bednárikova etapa). Walter Nagy okrem štúdií prispel do monografie aj rozhovorom s Pergerom pod názvom Hovory za scénou, ktorý umožňuje nahliadnuť pod povrch umelcovej tvorby. Peter Oravec sa vo svojej štúdii František Perger v hudobnom divadle zameriava na Pergerovu scénickú a kostýmovú tvorbu v kontexte muzikálových produkcií v nitrianskom divadle (napr. Pacho sa vracia, Malý obchod hrôzy, Fidlikant na streche, Báthoryčka a pod.). Slávka Civáňová prispela do monografie štúdiou Nadšený a oddaný profesionál v amatérskom divadle, v ktorom zachytáva spolupráce Františka Pergera s niekoľkými amatérskymi divadelnými súbormi. Monografiu dopĺňajú úryvky z kapitol publikácie Divadelná Nitra od divadelného kritika a historika Vladimíra Štefka - Kríza ,,ANTE PORTAS" (1965/1966 - 1968/1969) a Zápas o regeneráciu (1969 - 1978). Na základe dobových recenzií si môže vytvoriť čitateľ obraz o význame a funkčnosti Pergerových scénických a kostýmových návrhov z pohľadu významného odborníka.

Jednotlivé štúdie dopĺňa bohatá obrazová príloha pozostávajúca zo scénických a kostýmových návrhov a fotografií z inscenácií (tie sú však zastúpené v menšom množstve). Jednotlivé kapitoly sú graficky oddelené výrokmi divadelných osobností (Vladimír Štefko, herečky Hilda Augustovičová, Eva Pavlíková, Adela Gáborová, herec Jozef Dóczy, dramaturgička Darina Kárová a divadelný kritik a historik Ladislav Lajcha), vďaka čomu získava čitateľ komplexný obraz o osobnosti tohto významného javiskového a kostýmového výtvarníka. V monografii nie sú uvedené podkapitoly, čo je škoda, pretože by z hľadiska prehľadnosti pomohli k lepšej orientácii (napr. Inšpiračné zdroje, zázemie domova, Šťastné rozbehy a profilovanie štýlu atď.). Nie je mi jasné, prečo zostavovatelia do obsahu neuviedli Hosťovanie v divadlách na Slovensku a v zahraničí (s. 188), Výber z bábkarskej tvorby (s. 192), Výber z plagátovej tvorby (s. 196) a Výber z filmovej scénografie (s. 198). Z formálneho hľadiska nie je text monografie zarovnaný do bloku, čo kazí celkový estetický dojem. Na monografii oceňujem súpisy scénografickej tvorby, zahŕňajúce domácu divadelnú a scénografickú tvorbu, zahraničnú tvorbu, scénografiu nezávislých, amatérskych a študentských divadelných súborov, televíznu a filmovú tvorbu a zoznam výstav, usporiadanými na počesť Františka Pergera. Zostavovateľom monografie sa podarilo zaplniť jedno biele miesto v teoretickej oblasti slovenskej divadelnej scénografie, za čo im patrí obdiv a vďaka. Dúfam, že táto monografia bude impulzom pre ďalšiu skupinu divadelníkov k vytvoreniu podobného diela, mapujúceho život významnej scénickej a kostýmovej osobnosti. Scénografia a kostým tvoria neoddeliteľnú súčasť divadelného diela, a preto by sme si mali uvedomiť dôležitosť osobností, ktoré ju vytvárajú.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára