utorok 27. marca 2018

Anketa k Svetovému dňu divadla

fotografia z inscenácie Roberta Wilsona - The old woman, foto: Lucie Jansch

Marec je nielen mesiacom knihy, ale aj divadla. 21. marca sme oslavovali Svetový deň bábkového divadla a o týždeň na to si pripíjame šampanským na Svetový deň divadla (27. marec). Pri tejto príležitosti som oslovila niekoľko profesionálnych divadelníkov a položila im otázku: ,,Čo pre vás znamená Svetový deň divadla?"

Andrea Domeová, dramaturgička Divadla ASTORKA KORZO´ 90 a pracovníčka Divadelného ústavu: 
,,Všetky medzinárodné dni sú vítanou možnosťou pripomenúť si nejakú udalosť alebo prácu určitého spoločenstva. Viem, že k tomuto sviatku svetová osobnosť divadla napíše posolstvo, Divadelný ústav ho preloží a zverejní, aby bolo dostupné pre všetky divadlá na Slovensku a ,samozrejme, aj pre verejnosť. To si veľmi vážim. Osobne však väčšiu spolupatričnosť s divadelníkmi cítim na festivaloch alebo pri iných príležitostiach. Vtedy som šťastná, že aj ja patrím do skupiny zaujímavých ľudí, zapálených pre svoju prácu a s ktorými je väčšinou veľmi veselo."

Peter Mazalán, scénograf: 
,,Deň divadla vnímam ako "ten list" rozposlaný po divadelných inštitúciách."

Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu, riaditeľka festivalu Nová dráma/New drama: 
,,Svetový deň divadla je vždy výbornou šancou pre divadlo upozorniť na dôležité témy, ktoré je možné spracovať aj divadelne."

Martin Kusenda, riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre:
,,Pre mňa osobne Svetový deň divadla znamená nádej, že aj tí, ktorí si do divadla ešte nikdy nenašli cestu, si vďaka tomuto dňu na divadlo spomenú a rozhodnú sa ho konečne navštíviť. Divadlo a divadelná kultúra by mali byť neoddeliteľnou súčasťou bytia každého človeka vo vyspelej spoločnosti a práve v tento deň je dobré si to ešte intenzívnejšie pripomenúť. Divadlo žije! To nie je fráza, to je fakt! Tak nech nám žije ešte veľa ďalších rokov!"

Petr Pola, dramaturg autorského divadla Anička a letadýlko, dramaturg festivalu Malá inventura:
,,Divadlo je efemérní, má schopnost proměny. Rodí se z ničeho. Jistě, používáme tělo, jazyk, věci přinesené z každodenního života, věci vytvořené tak, aby hrály. Nutíme je hrát. Skutečně hrát však znamená ovládat kouzlo. Před vstupem do divadla odkládám své každodenní role, přistupuji na dohodu, která mně zavazuje věřit v to, co uvidím, i když jen jako by. A přesto, při každém opakování téže hry nejenže odkládám své role a s nimi i radosti a trápení běžného života, ale vstupuji s očekávaním, které překračuje rámec oné dohody. Zapomínám na ni. Jsem přítomen tomu, co se děje. Divadlo jako instituce je aktem dobré vůle, která každým svým okamžikem potvrzuje, že na této zemi máme cosi společného."

Simona Vachálková, kostýmová výtvarníčka: 
,,Svetový deň divadla je pre mňa oslava divadelnej práce a všetkých jeho zložiek!"

Nadežda Lindovská, teatrologička, divadelná kritička, publicistka a pedagogička na VŠMU: 
,,Svetový deň divadla je naším profesionálnym sviatkom, pripomienkou antických Veľkých Dionýzií a oslavou radosti divadelnej tvorby. V posledných rokoch si ho naši divadelníci všímajú a oslavujú čoraz viac. Tiež mám rada tento sviatok. Na jar sa prebúdzajú tvorivé sily prírody aj človeka, deň sa predlžuje, máme viac slnka, narastá radosť a hravosť. Svetový deň divadla sa nachádza v tesnom susedstve s ďalším naším profesionálnym sviatkom - Medzinárodným dňom učiteľov (28. marec). Pre nás na Divadelnej fakulte VŠMU je toto ,,zdvojenie" veľmi logické a príhodné. To však nie je všetko. Keď marec po pár dňoch skončí, prichádza apríl a hneď na začiatku nás víta Deň bláznov. Divadlo, bláznenie a bláznovstvo k sebe majú blízko nielen v kalendári. Občas sa Svetový deň divadla uvádza ako Medzinárodný deň divadla - v takom prípade má skratku MDD (takú istú ako Medzinárodný deň detí). Žeby to bola náhoda? Je to naozaj magický deň!"

Petra Babulicová, dramaturgička Starého divadla Karola Spišáka v Nitre: 
,,Ako študentom nám jedna z pedagogičiek povedala, že divadelníci majú MDD dvakrát do roka. A mala pravdu. Všetci divadelníci sme tak trochu aj deti. Svetový deň divadla každý rok prostredníctvom posolstva od osobnosti svetového divadla ponúka aj možnosť zamyslieť sa alebo sa aspoň pozastaviť nad jeho významom v dnešnej virtuálnej dobe. Pripomína nám, že divadlo tu v mnohých podobách bolo už dávno pred nami, stále je a verím, že ešte dlho bude. Divadlo totiž ponúka neopakovateľné čaro okamihu a živého kontaktu umelca s jeho divákom."

Richard Autner, herec:
,,Svetový deň divadla je pre mňa výnimočným dňom, pretože si počas tohto dňa, tak ako aj počas každého iného, naplno uvedomujem, že divadlo je jediný funkčný stroj času na svete, dostupný aj bežnému človeku."

Barbora Buday, doktorandka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU:
,,Aj táto forma verejnej oslavy divadla ako jedinečného umeleckého druhu má svoje opodstatnenie. Je dobré vyzdvihnúť jeho prchavú unikátnosť. Spôsob, bezprostredný kontakt, akým divadlo so svojím obecenstvom zdieľa idey a odkazy, možno zažiť iba v hľadisku. A v súčasnosti, v dobe, kedy sme svedkami, ako priamy medziľudský kontakt nahrádza digitálna elektronika či obrazovka, divadelný zážitok naberá na sile. Áno, oslavujme divadlo jeho návštevou! Prijímajme jeho posolstvá, nechajme v sebe účinkovať katarziu, ktorú ponúka. A pokiaľ ho budeme prijímať živé, a nie cez digitálne médiá, ostaneme živí aj my sami."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára