sobota 26. januára 2019

,,Kto neprdí s nami, prdí proti nám"

foto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Divadelný, filmový a televízny režisér, scenárista, producent a od sezóny 2018/2019 aj dramaturg Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Gejza Dezorz, patrí v oblasti slovenského bábkového divadla k mimoriadne progresívnym tvorcom. Principál Dezorzovho lútkového divadla vychádza z výrazových prostriedkov klasického bábkového divadla, ktoré kombinuje s populárnou kultúrou 20. storočia, reprezentujúcou komiks, akčný film, thriller, či muzikál. Ako uvádza v doslove k zbierke hier Lútkohry teatrologička Ida Hledíková,  tak ,,výnimočnosť Dezorzovho lútkového divadla spočíva v tom, že je jedným z mála bábkových divadiel na Slovensku, ktoré s bábkou koncepčne, systematicky (a majstrovsky) pracuje" (Hledíková, 2018, s. 238). To, čo je pre tvorbu tohto umelca príznačné v Dezorzovom lútkovom divadle sa odráža aj v jeho režijnej práci pre kamenné divadlá. Spomeňme napríklad bábkovú inscenáciu Príšerka Charlie, žánrovo ohraničenú ako strašidelnú komédiu, ktorú Dezorz režíroval v Bratislavskom bábkovom divadle (viac si môžete prečítať tu). Ďalšia spolupráca s kamenným bábkovým divadlom na seba nenechala dlho čakať - presvedčiť sa o tom môžu diváci v najnovšej inscenácii Prdiprášok doktora Proktora v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, ktorá mala premiéru 25. januára 2019.

Gejza Dezorz si tentokrát vybral rozprávkovú knihu od nórskeho autora Jo Nesba, v ktorej sa čitateľ stretáva s bláznivým, húževnatým a milým doktorom Proktorom. Ten vymyslel extrémne silný prdiprášok, ktorý je schopný vystreliť ľudí až do vesmíru. Doktorovi sa do jeho experimentálnej cesty pripletú dvaja malí pomocníci - bystrá Lisa a energický Bule. Samozrejme, objavenie nového prdiprášku sa nezaobíde bez komplikácií, a ako to už v dobrej rozprávkovej knihe býva, tak zdolávanie prekážok je v úzkom prepojení so zábavou. Vďaka tejto kombinácii sa z knihy stáva pútavé čítanie nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre na svojej webovej stránke k tejto inscenácii uvádza: ,,Táto inscenácia ukazuje, že človek bez ohľadu na svoju výšku a vek dokáže vďaka svojej inteligencii a vytrvalosti dosiahnuť veľké veci." Je to skutočne tak? 

Pre Dezorzovu inscenáciu Prdipráška doktora Proktora je príznačná dynamika, ktorú režisér vytvára prostredníctvom mizanscén (napríklad hľadanie prdipráška v temnom dome doktora, zatknutie doktora a jeho spolupracovníka Buleho, strach z anakondy, spomienky na Paríž a pod.). Vďaka efektnému striedaniu mizanscén a variabilnej scénografii Dezorzovho dvorného scénografa Von Dubravaya (drevené makety, ktoré zabezpečujú interiérové a exteriérové premeny priestoru - pracovňa doktora, väznica, škola, priestor pre domom a pod.) je zabezpečený primeraný temporytmus inscenácie, ktorý zároveň Dezorzovi poskytuje priestor pre hravé režijné nápady. Spomeňme napríklad scénickú realizáciu Buleho letu po prehltnutí prdiprášku: priestor je vyčistený od rekvizít, vďaka čomu ako diváci nadobúdame pocit, že sme sa dostali do vesmíru, ktorý nemá pevné ohraničenie. Zabezpečujú ho aj samotní bábkoherci, točiaci sa po scéne. Myšlienku podporuje videoprojekcia Von Dubravaya, na ktorej sa premieta obrázok oblohy. Práve táto mizanscéna patrí k jedným z najkúzelnejších momentov celej inscenácie, určenej pre detského diváka od štyroch do dvanástich rokov. Režisér Gejza Dezorz, podobne ako ústredný hrdina doktor Proktor, ,,mieša" v inscenácii viacero ,,prípravkov", vďaka ktorým sa mu darí vytvárať vyváženú kombináciu humoru a napätia. V tejto súvislosti by som rada uviedla prítomnosť nadrozmernej plyšovej anakondy so svietacimi očami, ktorú vytvoril Von Dubravay. Režisér prítomnosťou tejto bábky poukazuje jednak na nebezpečenstvo, ktoré číha na Proktorových pomocníkov - Buleho a Lisu, ale darí sa mu vytvárať aj vtipné momenty (napr. putovanie doktorových pomocníkov v anakondinom žalúdku). 

Z hľadiska výtvarného riešenia inscenácie zaujmú bábky, ktoré vytvoril Von Dubravay. Väčšinu z nich reprezentujú muppetovia, ktorí stvárňujú ľudské postavy, ako napr. Lisa, Bule, policajti a pod. Bábky sú z hľadiska farebnosti výrazné - napr. Bule má ryšavé vlasy a obočie rovnakej farby, zatiaľ čo pri výtvarnom riešení bystrej Lisy vytvoril Von Dubravay červené pery a žlté vlasy. Práve výraznú farebnosť hodnotím ako pozitívny jav, pretože diváci sediaci v zadných radoch nie sú o nič ochudobnení. V súvislosti s bábkami by som ešte rada upriamila pozornosť na výtvarné riešenie Lisy - zatiaľ čo vo väčšine réžií Gejza Dezorzu sú práve ženské postavy nositeľkami výrazných sexuálnych prvkov (napr. veľké prsia, krátke šaty, nafúknuté pery, lascívne gestá), tak v tejto inscenácii je Lisa inteligentným a vtipným dievčatkom, ktorej intelekt sa odzrkadľuje aj vo výtvarnom riešení - Von Dubravay navrhol zamatové sako a sukňu pod kolená. V inscenácii sú prítomné aj maňušky, a to konkrétne v mizanscéne, kedy doktor Proktor spomína na svoj pobyt na parížskej Sorbonne a lásku k Juliet. Využitie maňušiek môžeme z hľadiska režijno-dramaturgickej koncepcie interpretovať viacerými spôsobmi - Dezorz prostredníctvom nich poukazuje na minulosť, ktorá sa už nedá vrátiť, jednak ich môžeme vnímať ako doktorovu mladosť plnú radosti, entuziazmu, skrátka, mládežníckeho elánu. To umocňuje aj hudba Martina Hasáka, ktorá je energická a využíva sa nielen pri prestavbách mizanscén, ale podporuje aj napínavé, či komické mizanscény (napríklad plazenie akakondy, ktorú animujú dvaja bábkoherci, let do vesmíru vďaka konzumácii prdiprášku, spomienky na romantický Paríž). 

Režisér sa rozhodol do hlavnej postavy doktora Proktora obsadiť herca Petra Kadlečíka. Jeho herecká kreácia doktora je mimoriadne vtipná - neustále rozhadzuje rukami, využíva francúzsky prízvuk, je nesmierne zapálený pre vec. Kadlečík sa rozhodol kreovať svoju postavu ako šialeného vedca, ktorý však nezabúda na radosť a lásku. Herec tak odzrkadľuje dve roviny doktora - na jednej strane prísne exaktnú, ktorá sa realizuje pri príprave prdiprášku, na druhej strane emocionálnu - doktor je rozhodnutý zbohatnúť kvôli tomu, aby si zaslúžil lásku svojej Juliet. Činohernú zložku inscenácie dopĺňa animácia s bábkami - herecký kolektív Starého divadla Karola Spišáka v Nitre prejavil nielen technickú súhru, ale bábkam vpečatil život, tlkot srdca. Martina Slobodová využíva pri animácii Lisy hanblivý chichot, prekvapenie strieda so strachom a pod. Jej Lisa je hanblivé, šikovné a racionálne zmýšľajúce dievčatko, ktoré je protipólom chlapca Blue. Animuje ho Miroslav Bakura, ktorý využíva energický a nadšený hlas, čím poukazuje na zápal mladého chlapca vo vedeckom experimente. Celý herecký súbor Starého divadla Karola Spišáka prejavuje nielen technickú súhru, ale aj temperament pri animácii bábok, ktorý je ďalším z pozitívnych faktorov inscenácie.

Inscenácia Prdipráška doktora Proktora v réžii Gejzu Dezorza vysúva do popredia motív odvahy, spolupatričnosti a tiež poukazuje na to, že zlo nemá absolútne žiadnu šancu proti úprimnému a čestnému srdcu. Svojský humor, osobitá poetika a hravé režijné nápady vezmú diváka na dobrodružnú a zábavnú cestu, v ktorej sa sny stávajú skutočnosťou, a hoci vyzerajú akokoľvek nedosiahnuteľne, vždy existuje nádej na ich splnenie. Spolupatričnosť a priateľstvo sú mimoriadne cenné hodnoty, ako to zaznieva aj v samotnej inscenácii: ,,Kto neprdí s nami, prdí proti nám!"

Dramatizácia: Morten Joachim, Ane Skumsvollová, Ivar Nergaard
Preklad: Eva Lavríková
Úprava pre Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, réžia: Gejza Dezorz
Dramaturgia: Mário Drgoňa a. h.
Projekcie, scéna, kostýmy, bábky: Von Dubravay
Hudba: Martin Hasák
Obsadenie: Peter Kadlečík a. h., Martina Slobodová, Miroslav Bakura, Rado Konečný a. h., Michal Kalafut, Radovan Hudec, Oľga Schrameková, Ivan Gontko, Rudo Kratochvíl, Rúth Dolanová, Gejza Dezorz a. h.

Písané na základe premiéry z 25. januára 2019 vo Veľkej sále Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. 

foto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

foto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

foto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

foto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

foto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

foto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

foto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

foto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

foto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára